sobota, 11 grudnia 2010

2010-12-08 sp500 i wig20 - piąta fala wzrostów czyli rajd świętego mikołaja

W ostatnim czasie dwa analizowane indeksy wyszły z korekty i teraz możemy zaobserwować wzrosty. Będzie to ostatnia fala wzrostów w tym impulsie pięciofalowym, podobnie jak rok temu na przełomie stycznia i lutego powinniśmy spodziewać się znacznej korekty.

Tradycyjnie popatrzmy na wykres sp500:


Możemy zauważyć, że wykres sp500 pokonał poprzedni szczyt (nakreślony przez 3 falę) - mamy potwierdzenie nowej fali wzrostowej - piątej. Zasięg korekty był mniejszy niż przewidywałem - czarna pozioma linia nie została osiągnięta.


Zasięgiem piątej fali powinien być przedział 1320-1360 punktów. 

Tymczasem wig20 pokonał minimalny zasięg korekty wyznaczony przeze mnie:


Można nawet powiedzieć, że się odbił od niego. Również ten indeks pokonał szczyt fali trzeciej. Zasięgiem fali piątej powinien być przedział 3085-3095.

niedziela, 28 listopada 2010

2010-11-20 sp500 i wig20 - w korekcie

Indeksy, sp500 i wig20, cały czas znajdują się w korekcie. Ten pierwszy zanotował lekkie odbicie w postaci fali horyzontalnej - drugi nie doszedł do odbicia. Indeks amerykański powinien kontynuować spadki, do wykrystalizowania się fali c korekty. Potem możemy oczekiwać wzrosty w fali piątej. Pewnie naśladować go będzie wig20 i poszczególne fale korekty uda się zaobserwować dopiero po jej pełnym ukształtowaniu.

Poniżej wykres indeksu sp500:Jak widać indeks nie pokonał minimalnego zasięgu korekty - pewnie dojdzie do tego podczas fali c.

Tymczasem indeks wig20 kontynuuje spadki w fali a:

sobota, 20 listopada 2010

2010-11-20 sp500 i wig20 - w korekcie

Tak jak pisałem w ostatnim wpisie indeksy sp500 i wig20 weszły w fazę korekty, wtedy nie byłem jeszcze pewny tego ruchu - dzisiaj z całą pewnością mogę tak powiedzieć.

Wykres indeksu prezentuje najwyższą korektę w 3 fali wzrostowej. Jest to fala czwarta:

Poziomą linią zaznaczyłem minimalny zasięg korekty. Jest to zasięg modelowy, więc w ekstremalnych sytuacjach może nie zostać osiągnięty.

Poniżej wykres wig20, który również znajduje się w fazie korekty, co pokazują prostokąty obrazujące wielkość korekt:


Również na tym rysunku zaznaczyłem minimalny zasięg korekty.

Po skończeniu fali korekcyjnej czeka nas piąta fala z nowym szczytem (czasami 5 fala nie formułuje nowego szczytu, warto mieć to na uwadze) oraz większa korekta ABC, znosząca część z ruchu całego impulsu pięciofalowego.

niedziela, 14 listopada 2010

2010-11-14 sp500 i wig20 - w końcu korekta?

W zeszłym tygodniu pisałem o różnym zachowaniu indeksu sp500 oraz wig20 i o trudnościach z interpretacją wykresu. Wygląda na to, że sytuacja się sama wyjaśnia i właśnie nadchodzi korekta. Jako, że nie ma jeszcze wszystkich sygnałów potwierdzenia takiego zachowania, jest to tylko przypuszczenie lub ewentualność. Myślę, że w tym tygodniu rynki wyjaśnią sytuacją: czy dalej będziemy skakać rysując nowe szczyty i dołki, czy też przyjdzie korekta.

Tradycyjnie popatrzmy najpierw na wykres sp500:


 W prostokącie zaznaczyłem największą korektę w dotychczasowej fali.Z racji tego, że właśnie się w niej znajdujemy ciężko przewidzieć jaki będzie jej zasięg. Może to być to fala czwarta. Jest to o tyle prawdopodobne, że zasięg fali 3 to niemal dokładnie 161,8% fali pierwszej. Widzimy idealny zasięg wg poziomów Fibonacciego. Z tych sygnałów można wyciągnąć wnioski, że to jest fala czwarta i korekta jeszcze potrwa, przynajmniej do poziomu 1155.

Tymczasem wig20 zachowuje się inaczej:


I tutaj też widzimy korektę, ale nie jest ona większa od poprzedniej korekty (obie zaznaczone prostokątami). Jeśli obecna korekta okaże się większa od poprzedniego prostokąta (wg zakresu wartości indeksu), to będziemy najprawdopodobniej w fali czwartej. Wtedy minimalnym zasięgiem spadku będzie poziom oznaczony niebieską poziomą linią (2617).

poniedziałek, 8 listopada 2010

2010-11-08 - EURUSD

W ostatniej analizie pary walutowej eurusd pomyliłem się i za szybko zaznaczyłem 5 falę na wykresie dziennym, w związku dzisiaj poprawiam tą analizę.

Wykres eurusd dzienny:


Dopiero teraz zakończyła się formacja pięciofalowa. Obecnie wchodzimy w falę C korekty na wykresie MN, a na wykresie D1 w pierwszą falę nowej piątki (lub trójki - bo to korekta).

Na wykresie H4 widzimy dokładniej pierwszą falę:


Możemy zaobserwować, że w najbliższej będziemy świadkami niewielkiej korekty. 

Tak jest w rzeczywistości (wykres H1):


Wygląda na to, ze korekta właśnie się formułuje. Po niej powinniśmy dalej obserwować wzrost wartości dolara.

sobota, 6 listopada 2010

2010-11-06 sp500 i wig20

Wygląda na to, że albo 4 fala jeszcze nie nadeszła, albo właśnie się skończyła. W dalszej części wpisu podam argumenty przemawiające za obiema tezami.

W pierwszej kolejności spójrzmy na wykres indeksu sp500:


Obszar zakreślony prostokątem możemy interpretować jako korektę. Ma ona postać fali płaskiej oraz świadczyłaby o sile rynku. Z drugiej strony powinniśmy oczekiwać mocniejszą falę czwartą - wniosek może być taki, że jest to cały czas fala trzecia, która przybiera postać fali wydłużonej.
Indeks sp500 przebił linię trendu bez wyraźnego powrotu, który zaznaczyłby (chodźmy symbolicznie falę korekcyjną - 4). Z tego wykresu możemy wnioskować, że 4 fala jeszcze się nie pojawiła (wydaje mi się, że taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny).
Teraz popatrzmy na wykres wig20:


 Tutaj też zaznaczyłem możliwą falę 4 w postaci prostokąta. Korekta przyjęła postać fali nieregularnej. Nie osiągnęła modelowego zasięgu 38,2% poprzedniej fali, ale znalazła się dosyć blisko. 

Na wykresie indeksu wig20 ciężko inaczej policzyć fale niż uwzględniając falę 4 - chyba, że dotychczasową fale 3 weźmiemy za 1 podfalę fali 3 - wtedy cała fala 3 będzie miała postać wydłużoną. Być może właśnie jesteśmy świadkami takiego scenariusza.

 Następny, krótszy (pod względem dni sesyjnych), tydzień zmusza nas do patrzenia głównie na indeks sp500 - na wigu20 może pojawić się luka po czwartkowym święcie.

poniedziałek, 1 listopada 2010

2010-11-01 sp500 i wig20

Miniony tydzień na rynkach sp500 i wig20 nie przyniósł zmian - sp500 stanęło w miejscu i wygląda na to, że mamy do czynienia z korektą płaską, ciężka do zdefiniowania. Natomiast wig20 wszedł w falę b korekty.


Poniżej screeny ilustrujące sytuację:Natomiast wykres wig20 wygląda następująco:
Widać, że fala b korekty przyjmuje postać fali płaskiej.

Minimalnym, modelowym zasięgiem korekty jest poziom 2575, który powinien być osiągnięty przez falę c. Natomiast minimalny zasięg fali 5 to ok 2989 pkt.

środa, 27 października 2010

2010-10-27 - EURUSD

W ostatniej analizie eurusd przewidywałem koniec wzrostów pary walutowej i zmianę trendu. Dzisiaj przedstawię screeny potwierdzające tą analizę.

Spójrzmy w pierwszej kolejności na wykres dzienny:


Widzimy dwie nowe fale (1) i (2) - są to fale fali C korekty  z wyższego interwału. Możemy sie spodziewać pięciofalowej struktury, z drugiej strony ciężko przewidzieć jej charakter i formę - w końcu to korekta.

Na wykresie 4 godzinnym możemy zauważyć początek fali trzeciej (3), wraz z zaznaczonymi podfalami:


Jako, że ta fala wydaje się skończona (widzimy potencjalny szczyt 5 fali), możemy się spodziewać jej wydłużenia, ponieważ szczyt fali (1) nie został osiągnięty. Jeśli to jednak nie nastąpi, może uformować się formacja trójkąta - wtedy spadki nie będą silne.

sobota, 23 października 2010

2010-10-23 - sp500 i wig20 - jaki zasięg ma korekta?

W ostatniej analizie sp500 i wig20 pisałem o możliwej korekcie na tych rynkach. Ten tydzień nie przyniósł rozstrzygnięć - na wykresie sp500 ciężko doszukiwać sie korekty w fali trzeciej - mamy póki co konsolidację. Ciekawie zachował się wig20 - stracił ponad 100 pkt od szczytu fali piątej.

Inna interpretacją indeksu sp500 jest możliwość wydłużenia fali impulsu:


Wtedy na korektę na tym rynku przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Przejdźmy teraz do wykresu wig20:


Zaznaczyłem na wykresie uformowaną falę a korekty, teraz formuje się (bądź już skończyła) fala b, która jest "korektą w korekcie". Kolejna powinna być fala c. Wtedy mielibyśmy klasyczny zygzag. Z drugiej strony wiem, że fala 2 i 4 (w której się teraz znajdujemy), rzadko maja taki sam charakter. Dodatkowo wiemy, że fala 4 jest jedna z najbardziej wyniszczających fal (nieprzewidywalnych i wyniszczających) w pięciofalowym impulsie wzrostowym. Stąd ciężko przewidzieć jej charakteru i zasięgu.

Fala 1 i 2 (1 z zaznaczonymi wsparciami Fibonacciego):


Zniesienie fali 2 wyniosło prawie 61,2%.

Popatrzmy teraz na fale 3 i 4 (podobnie na fali trzeciej zaznaczyłem poziomy zniesień):


Z jednej strony moglibyśmy oczekiwać agresywnej zniżki, z drugiej jednak fala 4 nie powinna wejść na obszar fali 1, stąd czarna linia pokazuje potencjalną granicę spadków.

poniedziałek, 18 października 2010

2010-10-18 - EURUSD - wzmocnieje dolara w perspektywie miesięcznej

W dzisiejszym wpisie dotyczącym rynku walutowemu przyjrzę się parze eurusd.  Tak jak przy ostatniej analizie usdjpy rozpocznę od wykresu miesięcznych aby przejść do wykresu godzinowego.


I tak na pierwszym wykresie, miesięcznym, widzimy formację pięciofalową, a po niej korektę ABC. Aktualnie para znajduje się w fali C, co udowodnię kolejnymi screenami. 

Wykres tygodniowy pokazuje zakończoną falę B, którą możemy łatwo rozbić na trzy podfale: [A], [B] oraz [C]:

Natomiast wykres dzienny prezentuje falę B rozdzieloną na podfale wraz ze składowymi:


Warto zwrócić uwagę na rozszerzoną falę C, sprawiała ona kłopot wielu analitykom. Jeśli komuś udało się wychwycić ten ruch, ma powodu do radości.

Na wykresie 4godzinowym zaprezentowałem rozszerzenie fali: widzimy podfalę 3 (oznaczoną i-ii-iii-iv-v), oraz podfalę 4 i 5 fali C:


Po fali B najwyższego cyklu następuje 5 falowa fala korekcyjna C, na wykresie godzinowym możemy zaobserwować pierwszy impuls jej podpodfali oraz korektę 2 składającą się z fal abc:


 Podsumowując: co wynika z powyższych screenów? Po pierwsze zmiana trendu eurusd na spadkowy. Po drugie zasięg spadku - pewnie będzie to ok 1,300, ale to jest już mniej istotne od samego faktu zmiany trendu.

sobota, 16 października 2010

2010-10-15 - sp500, wig20 - korekta na horyzoncie?

W zeszlym tygodniu przepowiadałem spore wzrosty na sp500 wynikające z formacji głowy. Wygląda na to, że będziemy musieli na nie poczekać, ponieważ może zbliżać się korekta. 

Popatrzmy na wykres sp500:


Widzimy, że fala trzecia przebiła kanał określony przez pierwszą i drugą falę. Jest to sygnał, że może nastąpić koniec fali trzeciej. Z drugiej strony stosunek fali drugiej do pierwszej to 1,2, do złotej proporcji (1,618) brakuje osiągnięcia poziomu 1231. Pytanie tylko czy rynek jest na tyle silny, aby ten poziom został osiągnięty w tej fali?

Trochę inna sytuacja jest na wig20:


Tutaj kanał fali nie został przebity przez fale trzecią. Z drugiej strony rozbicie fali trzeciej na podfalę może wskazywać na jej bliski koniec i korektę w fali 4. Fala 2 i 1 są prawie równe - stosunek fali 2 do 1 wynosi 1,02. Gdyby fala 2 miała mieć długość 1,618* długość fali pierwszej, to musiała by sięgać do poziomu 2894, co również nie powinno się w tej chwili wydarzyć, natomiast w fali 5 jak najbardziej.

Być może korekta nie nadejdzie w ciągu tygodnia, jedna spadki są całkiem prawdopodobne, dlatego jeśli ktoś zamierza w najbliższym czasie zakupić jednostki uczestnictwa jakiegoś funduszu inwestycyjnego, powinien poczekać na spadki.

środa, 13 października 2010

2010-10-13 - USDJPY - punkt zwrotny?

Analizę wybranych par walutowych rozpocznę od analizy sytuacji na parze USDJPY. Tak jak poprzednio skupię się na analizie top-down:


Na zrzucie ekranu widzimy trend spadkowy na wykresie miesięcznym, zapoczątkowany w maju 2007 roku. Z tego wykresu nie będę analizował jak długo trend może jeszcze trwać, chodziło mi o zaznaczenie głównego kierunku na parze walutowej.

Następnie popatrzmy na wykres tygodniowy:


Możemy zaobserwować impuls spadkowy, rozpoczęty w kwietniu. Widzimy, że zbliżamy się do końca impulsu.

Potwierdzenie zdobywamy patrząc na wykres dzienny, na którym lepiej widać wszystkie fale impulsu:


Z tego wykresu możemy wywnioskować, że również podfala nr 5 się kończy i możemy oczekiwać jej pełnego uformowania, dokładniejsze jej rozłożenie widać na niższym interwale czyli H4:


Okazuje się, że kolejna podfala ma nr 5. Punkt, w którym się znajdujemy jest przełomowy, ponieważ kończy się w nim fala piąta na wykresie tygodniowym, co może oznaczać bardzo mocną zmianę trendu. 

Wykres na interwale H1 sugeruje, że podfala 5 z wykresu H4 już dobiegła końca i rozpoczęła się korekta, na razie horyzontalna:


Na potwierdzenie zmiany trendu musimy jeszcze poczekać, jednak znajdujemy się w dość interesującym momencie, dobrze jest jednak mieć świadomość, że może ona nastąpić.

niedziela, 10 października 2010

2010-10-10 - sp500 i wig20

Kilka słów wstępu poświęcę zmianom na blogu - dział portfelowy zostaje tymczasowo wyłączony ze względu na włączenie portfela do wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego. Mam nadzieję, że dział zostanie reaktywowany w dalszej lub bliższej przyszłości:)

Rozszerzę analizy o wybrane pary walutowe rynku forex - mam nadzieję, że uda mi się to już w tym tygodniu. Będą to analizy raczej długoterminowe, z najniższym wykres 4 godzinnym (czasami może pojawią się wykresy z H1). W przyszłości dołączę swoje zagrania na foreksie - pewnie na początku na demie, a potem na rynku rzeczywistym (jak tylko zacznę na nim grać).

Dodatkowo będę kontynuował ranking funduszy oraz dodawał nieregularnie wpisy o charakterze "edukacyjnym".

Jako, że cały czas jestem na etapie określania charakteru bloga, chętnie wysłucham komentarzy i sugestii:)

Tyle wstępu, przejdźmy do wykresu sp500 w skali tygodniowej:Możemy zaobserwować koniec fali 1 (oznaczonej przez "[1]" w krótszej perspektywie falowej oznaczenia będą bez nawiasów) oraz fale korekcyjną - 2. Następnie widzimy falę 3 impulsy oraz jej składowe 1 i 2. 


Jednym słowem możemy spodziewać się wzrostów w najbliższym czasie, potwierdza to wykres dzienny:Zaznaczyłem na wykresie formację głowy (niebieskie krzywe), z możliwym zasięgiem - czerwona strzałka. Interpretacja ta jest zbieżna z analizą fal.

Spokój burzy wykres wig20:Widzimy na nim możliwe zaznaczenie podfal fali trzeciej - wynika z nich, że większa korekta może nadejść już w listopadzie - będzie to fala 4 pięciofalowego impulsu wzrostowego.

niedziela, 15 sierpnia 2010

Krótkie spadki a potem dalsze wzrosty?

W poprzednim tygodniu skończył się impuls wzrostowy, a obecny tydzień minął pod znakiem dominacji niedźwiedzi. Byki w odwrocie czekają na swój czas.

Rzućmy okiem na indeks sp500:


Tak jak pisałem wyżej widzimy cały 5 falowy impuls wzrostowy oraz rozpoczętą korektę. Wartość indeksu spadła poniżej 38,2% impulsu wzrostowego.

Przeanalizujmy teraz indeks wig20, który jest bardziej czytelny w obecnej sytuacji:


Podobnie, jak na wykresie sp500, widzimy zakończony 5 falowy impuls wzrostowy. Dodatkowo możemy zauważyć formację RGR, wraz z ej potencjalnym zasięgiem (zielona krzywa). Jest to o tyle prawdopodobne, że wtedy korekta miała by postać klasycznego zygzaka. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że potencjalny zasięg korekty wyznaczony przez formację głowy sięga do 61,8% zniesienia ostatniego impulsu wzrostowego.

Interesującym pomysłem byłoby w tej chwili zajęcie krótkiej pozycji na kontrakcie, sam bym się mocno nad tym zastanawiał, ale w mbanku niestety nie ma. Cóż, będę musiał pokonać w końcu swoje lenistwo i założyć nowy rachunek w innym DM.

Aktualny skład portfela:


Aktualny skład portfela - 18219,29 zł:
Akcje - 2334,48 zł:
AssecoPol x20 - 1100 zł
Mennica x4 - 529,2 zł
PGE x32 - 705,28 zł

Fundusze - 6934,49 zł:
BPH Akcji Dyn. -1524,34  zł
HSBC Gif Brazil E - 4491,05 zł
Legg Mason Akcji - 721,31 zł
 
Unistabilny Wzrost - 197,79 zł

Gotówka - 3438,27 zł
Emax plus - 703,06 zł
Lokaty (3x OF & 3x mBank) - 4807,39 zł

niedziela, 1 sierpnia 2010

Mała korekta i dalsze wzorsty?

Po ostatnich silnych wzrostach, końcówka tygodnia była lekko spadkowa. Oczywiście nasuwa się pytanie czy to tylko lekka zadyszka w dalszych wzrostach, czy jednak wzrosty te były krótkim impulsem, a rynki wracają do trendu spadkowego?


I tak patrząc na wykres sp500 możemy rozłożyć ostatni impuls wzrostowy na dwa impulsy wzrostowe i dwa spadkowe. Warto odnotować fakt, że drugi impuls jest krótszy - więc jest małe prawdopodobieństwo, że jest to fala trzecia (fala 3 nigdy nie jest falą najkrótszą), wtedy fala piata musiałaby być jeszcze krótsza (oczywiście jest to możliwe). Tak więc, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pierwsza fala impulsu wzrostowego będzie wydłużona - wtedy mamy następujące impulsy 1,2 1,2 (wydłużenie fali pierwszej). Stąd teraz powinniśmy oczekiwać fali 3,4,5 i to będzie pełen impuls wzrostowy.

Z drugiej strony mogła to by być również fala B korekty (jeśli znajdujemy się cały czas w korekcie). Wtedy byśmy mieli 3 falową formację korekcyjną i teraz rozpoczynalibyśmy kolejne spadki.

W tej chwili chyba jednak wersja optymistyczna przeważa i nastąpi kontynuacja wzrostów, ale nie powinniśmy zapominać o scenariuszu pesymistyczny.Taka sama sytuacja ma miejsce na indeksie wig20, tutaj możemy jednak zauważyć, że impuls wzrostowy odrobił prawie całą stratę wartości indeksu spowodowaną przez korektę.

Wygląda na to, że spodziewając się dalszych spadków przespałem minione wzrosty. Nie martwi mnie to zbytnio, ponieważ rozważałem taką możliwość. Z racji tego, że jeszcze zostało trochę do odrobienia możliwe, że kupię jakieś papiery w celach spekulacyjnych, ale będę musiał się nad tym zastanowić i obliczyć potencjalny zysk do straty (powinien wynosić 3:1), aby sprawdzić czy to się jeszcze opłaca.

W portfelu pojawił się nowy fundusz, a cały skład portfela wygląda następująco:


Aktualny skład portfela - 18222,44 zł:
Akcje - 2318,48 zł:
AssecoPol x20 - 1098 zł
Mennica x4 - 512 zł
PGE x32 - 708,48 zł

Fundusze - 6961,62 zł:
BPH Akcji Dyn. -1531,93  zł
HSBC Gif Brazil E - 4508,60 zł
Legg Mason Akcji - 723,09 zł

Unistabilny Wzrost - 200 zł

Gotówka - 3438,27 zł
Emax plus - 696,68 zł
Lokaty (3x OF & 3x mBank) - 4807,39 zł

niedziela, 18 lipca 2010

Rynki testują pierwszy warunek do zakończenia koreksty

W ostatnim wpisie przedstawiłem dwa warunki jakie muszą być spełnione, aby stwierdzić, że korekta się skończyła. Pierwszy był testowany przez sp500 (a przez wig20 spełniony). Na drugi jest jeszcze za szybko.


Dopiero ostatnia sesja była spadkowa i wartość indeksu znalazła się pod linią korekty. Patrząc na ten wykres cały czas ciężko powiedzieć czy to jest fala C korekty, czy już jesteśmy w fali wzrostowej nowego cyklu. Musimy wstrzymać się z ocenami i poczekać na dalsze wydarzenia.


Z kolej indeks wig20 znalazł się powyżej linii korekty. Po mocno wzrostowych sesjach ostatnie wyhamowały wzrost wartości indeksu. Ze względu na ostatnią sesję na indeksie sp500 spodziewam się, że poniedziałkowe otwarcie będzie ujemne.

Ponieważ cały czas ciężko przewidzieć moment zakończenia korekty czekam na wystąpienie drugiego sygnały - czyli przebicie niebieskiej, poziomej linii na wykresach.

Wartość portfela lekko spadła i wynosi:Aktualny skład portfela - 17122,04 zł:
Akcje - 2331,6 zł:
AssecoPol x20 - 1140 zł
Mennica x4 - 510 zł
PGE x32 - 681,6 zł

Fundusze - 6256,36 zł:
BPH Akcji Dyn. - 1511,47 zł
HSBC Gif Brazil E - 4230,09 zł
Legg Mason Akcji - 514,80 zł

Gotówka - 3238,27 zł
Emax plus - 491,92 zł
Lokaty (3x OF & 3x mBank) - 4803,89 zł

niedziela, 11 lipca 2010

Zbliża się koniec korekty?

Po ostatnim ożywieniu na rynkach wiele inwestorów zadaje sobie pytanie - czy to koniec korekty? Zniecierpliwione byki tylko czekają na sygnał do kupna, dotychczas pewne siebie niedźwiedzie rozważają zmianę stanowiska. Jak sytuacja prezentuje się na wykresach?

Tradycyjnie zacznijmy od sp500:


Dwa kluczowe przebicia potwierdzą zakończenie korekty: pierwszym jest przebicie poziomu oporu korekty (linia czerwona), drugim jest przebicie oporu na szczycie fali B. Byki pewnie będą uznawać pierwszy sygnał za wystarczające potwierdzenie ożywienia. Niedźwiedzie poczekają na drugi sygnał.

Podobna sytuacja wygląda na wykresie wig20:


Tutaj też dwa przebicia będą sygnałami końca korekty.

Chciałbym zwrócić uwagę, że  dopiero wystąpienie, któregoś z tych sygnałów oznaczać będzie koniec korekty. Póki co cały czas jesteśmy w korekcie. Osobiście jestem niedźwiedziem i oczekuję dalszych spadków, ale te dwa sygnały przekonają mnie, że się mylę i rzeczywiście kończy się korekta.

W tym tygodniu skończyła mi się lokata w Open Finance, w związku z tym założyłem nową, niestety niżej oprocentowaną.

W minionym tygodniu portfel zaliczył minimalny wzrost wartości, co pokazuje wykres:

Aktualny skład portfela - 17144,4 zł:
Akcje - 2337,6 zł:
AssecoPol x20 - 1140 zł
Mennica x4 - 516 zł
PGE x32 - 681,6 zł

Fundusze - 6276,85 zł:
BPH Akcji Dyn. - 1475,52 zł
HSBC Gif Brazil E - 4297,92 zł
Legg Mason Akcji - 503,41 zł

Gotówka - 3238,27 zł
Emax plus - 489,54 zł
Lokaty (3x OF & 3x mBank) - 4802,14 zł

piątek, 9 lipca 2010

Ranking funduszy inwestycyjnych - hybrydowe - 09.07.2010

  • Tabelaryczne zestawienie funduszy hybrydowych
Fundusze zostały wybrane do zestawienia według najwyższej, rocznej stopy zwrotu ze strony SFI mbanku w kategorii funduszy hybrydowych. Na chwilę obecną zestawienie zawiera dziesięć funduszy, będzie jednak systematycznie powiększane o kolejne fundusze.

Na zestawienie składają się trzy wskaźniki (średnia stopa zwrotu, średni spadek wartości kapitału, maksymalny spadek wartości kapitału w danym okresie) rozdzielone na trzy okresy czasowe: 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. Dane do zestawienia były brane od początku roku 2006 (chyba, że fundusz rozpoczął działalność później).


Z powyższego zestawienia na uwagę zasługują następujące fundusze:

•    BPH Stabilnego Wzrostu – średnia roczna stopa zwrotu wynosząca 8%, co jest średnim wynikiem w zestawieniu, ale przy stosunkowo małym średnim (rocznym) spadku wartości kapitału (-9%).

•    Idea Stabilnego wzrostu – średnia roczna stopa zwrotu wynosi 13% (3 miejsce w zestawieniu), oraz stosunkowo niski średni (roczna) spadek wartości kapitału (-9%), na uwagę zasługuje maksymalny, roczny spadek kapitału, który wyniósł 21%.

•    UniStabilny Wzrost – najlepszy fundusz z zestawienia osiągający przyzwoitą średnią stopę zwrotu (16%) w skali roku, oraz niski średni spadek wartości kapitału (tylko -5%). Na uwagę zasługuje również bardzo niska wartość maksymalnego spadku kapitału: -9%

•    ING Zrównoważony Plus – ten fundusz osiągnął najwyższą średnią stopę zwrotu (21%) w skali roku przy 13% średnim spadki wartości kapitału.
  • Tabelaryczne zestawienie rankingu funduszy

W celu stworzenia rankingu funduszy zastosowałem średnią ważoną średniej stopy zwrotu w skali roku (waga 0,7), średniego spadku kapitału w skali roku (0,2) oraz maksymalnego spadku kapitału w ciągu roku (0,1).  Wynik został pomnożony przez 100.

Zestawienie wygrał fundusz UniStabilny Wzrost niewiele wyprzedzając ING Zrównoważony Plus, na podium znalazł się jeszcze fundusz Idea Stabilnego Wzrostu tracąc do liderów 4 punkty.