piątek, 9 lipca 2010

Ranking funduszy inwestycyjnych - hybrydowe - 09.07.2010

  • Tabelaryczne zestawienie funduszy hybrydowych
Fundusze zostały wybrane do zestawienia według najwyższej, rocznej stopy zwrotu ze strony SFI mbanku w kategorii funduszy hybrydowych. Na chwilę obecną zestawienie zawiera dziesięć funduszy, będzie jednak systematycznie powiększane o kolejne fundusze.

Na zestawienie składają się trzy wskaźniki (średnia stopa zwrotu, średni spadek wartości kapitału, maksymalny spadek wartości kapitału w danym okresie) rozdzielone na trzy okresy czasowe: 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. Dane do zestawienia były brane od początku roku 2006 (chyba, że fundusz rozpoczął działalność później).


Z powyższego zestawienia na uwagę zasługują następujące fundusze:

•    BPH Stabilnego Wzrostu – średnia roczna stopa zwrotu wynosząca 8%, co jest średnim wynikiem w zestawieniu, ale przy stosunkowo małym średnim (rocznym) spadku wartości kapitału (-9%).

•    Idea Stabilnego wzrostu – średnia roczna stopa zwrotu wynosi 13% (3 miejsce w zestawieniu), oraz stosunkowo niski średni (roczna) spadek wartości kapitału (-9%), na uwagę zasługuje maksymalny, roczny spadek kapitału, który wyniósł 21%.

•    UniStabilny Wzrost – najlepszy fundusz z zestawienia osiągający przyzwoitą średnią stopę zwrotu (16%) w skali roku, oraz niski średni spadek wartości kapitału (tylko -5%). Na uwagę zasługuje również bardzo niska wartość maksymalnego spadku kapitału: -9%

•    ING Zrównoważony Plus – ten fundusz osiągnął najwyższą średnią stopę zwrotu (21%) w skali roku przy 13% średnim spadki wartości kapitału.
  • Tabelaryczne zestawienie rankingu funduszy

W celu stworzenia rankingu funduszy zastosowałem średnią ważoną średniej stopy zwrotu w skali roku (waga 0,7), średniego spadku kapitału w skali roku (0,2) oraz maksymalnego spadku kapitału w ciągu roku (0,1).  Wynik został pomnożony przez 100.

Zestawienie wygrał fundusz UniStabilny Wzrost niewiele wyprzedzając ING Zrównoważony Plus, na podium znalazł się jeszcze fundusz Idea Stabilnego Wzrostu tracąc do liderów 4 punkty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz