niedziela, 28 listopada 2010

2010-11-20 sp500 i wig20 - w korekcie

Indeksy, sp500 i wig20, cały czas znajdują się w korekcie. Ten pierwszy zanotował lekkie odbicie w postaci fali horyzontalnej - drugi nie doszedł do odbicia. Indeks amerykański powinien kontynuować spadki, do wykrystalizowania się fali c korekty. Potem możemy oczekiwać wzrosty w fali piątej. Pewnie naśladować go będzie wig20 i poszczególne fale korekty uda się zaobserwować dopiero po jej pełnym ukształtowaniu.

Poniżej wykres indeksu sp500:Jak widać indeks nie pokonał minimalnego zasięgu korekty - pewnie dojdzie do tego podczas fali c.

Tymczasem indeks wig20 kontynuuje spadki w fali a:

sobota, 20 listopada 2010

2010-11-20 sp500 i wig20 - w korekcie

Tak jak pisałem w ostatnim wpisie indeksy sp500 i wig20 weszły w fazę korekty, wtedy nie byłem jeszcze pewny tego ruchu - dzisiaj z całą pewnością mogę tak powiedzieć.

Wykres indeksu prezentuje najwyższą korektę w 3 fali wzrostowej. Jest to fala czwarta:

Poziomą linią zaznaczyłem minimalny zasięg korekty. Jest to zasięg modelowy, więc w ekstremalnych sytuacjach może nie zostać osiągnięty.

Poniżej wykres wig20, który również znajduje się w fazie korekty, co pokazują prostokąty obrazujące wielkość korekt:


Również na tym rysunku zaznaczyłem minimalny zasięg korekty.

Po skończeniu fali korekcyjnej czeka nas piąta fala z nowym szczytem (czasami 5 fala nie formułuje nowego szczytu, warto mieć to na uwadze) oraz większa korekta ABC, znosząca część z ruchu całego impulsu pięciofalowego.

niedziela, 14 listopada 2010

2010-11-14 sp500 i wig20 - w końcu korekta?

W zeszłym tygodniu pisałem o różnym zachowaniu indeksu sp500 oraz wig20 i o trudnościach z interpretacją wykresu. Wygląda na to, że sytuacja się sama wyjaśnia i właśnie nadchodzi korekta. Jako, że nie ma jeszcze wszystkich sygnałów potwierdzenia takiego zachowania, jest to tylko przypuszczenie lub ewentualność. Myślę, że w tym tygodniu rynki wyjaśnią sytuacją: czy dalej będziemy skakać rysując nowe szczyty i dołki, czy też przyjdzie korekta.

Tradycyjnie popatrzmy najpierw na wykres sp500:


 W prostokącie zaznaczyłem największą korektę w dotychczasowej fali.Z racji tego, że właśnie się w niej znajdujemy ciężko przewidzieć jaki będzie jej zasięg. Może to być to fala czwarta. Jest to o tyle prawdopodobne, że zasięg fali 3 to niemal dokładnie 161,8% fali pierwszej. Widzimy idealny zasięg wg poziomów Fibonacciego. Z tych sygnałów można wyciągnąć wnioski, że to jest fala czwarta i korekta jeszcze potrwa, przynajmniej do poziomu 1155.

Tymczasem wig20 zachowuje się inaczej:


I tutaj też widzimy korektę, ale nie jest ona większa od poprzedniej korekty (obie zaznaczone prostokątami). Jeśli obecna korekta okaże się większa od poprzedniego prostokąta (wg zakresu wartości indeksu), to będziemy najprawdopodobniej w fali czwartej. Wtedy minimalnym zasięgiem spadku będzie poziom oznaczony niebieską poziomą linią (2617).

poniedziałek, 8 listopada 2010

2010-11-08 - EURUSD

W ostatniej analizie pary walutowej eurusd pomyliłem się i za szybko zaznaczyłem 5 falę na wykresie dziennym, w związku dzisiaj poprawiam tą analizę.

Wykres eurusd dzienny:


Dopiero teraz zakończyła się formacja pięciofalowa. Obecnie wchodzimy w falę C korekty na wykresie MN, a na wykresie D1 w pierwszą falę nowej piątki (lub trójki - bo to korekta).

Na wykresie H4 widzimy dokładniej pierwszą falę:


Możemy zaobserwować, że w najbliższej będziemy świadkami niewielkiej korekty. 

Tak jest w rzeczywistości (wykres H1):


Wygląda na to, ze korekta właśnie się formułuje. Po niej powinniśmy dalej obserwować wzrost wartości dolara.

sobota, 6 listopada 2010

2010-11-06 sp500 i wig20

Wygląda na to, że albo 4 fala jeszcze nie nadeszła, albo właśnie się skończyła. W dalszej części wpisu podam argumenty przemawiające za obiema tezami.

W pierwszej kolejności spójrzmy na wykres indeksu sp500:


Obszar zakreślony prostokątem możemy interpretować jako korektę. Ma ona postać fali płaskiej oraz świadczyłaby o sile rynku. Z drugiej strony powinniśmy oczekiwać mocniejszą falę czwartą - wniosek może być taki, że jest to cały czas fala trzecia, która przybiera postać fali wydłużonej.
Indeks sp500 przebił linię trendu bez wyraźnego powrotu, który zaznaczyłby (chodźmy symbolicznie falę korekcyjną - 4). Z tego wykresu możemy wnioskować, że 4 fala jeszcze się nie pojawiła (wydaje mi się, że taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny).
Teraz popatrzmy na wykres wig20:


 Tutaj też zaznaczyłem możliwą falę 4 w postaci prostokąta. Korekta przyjęła postać fali nieregularnej. Nie osiągnęła modelowego zasięgu 38,2% poprzedniej fali, ale znalazła się dosyć blisko. 

Na wykresie indeksu wig20 ciężko inaczej policzyć fale niż uwzględniając falę 4 - chyba, że dotychczasową fale 3 weźmiemy za 1 podfalę fali 3 - wtedy cała fala 3 będzie miała postać wydłużoną. Być może właśnie jesteśmy świadkami takiego scenariusza.

 Następny, krótszy (pod względem dni sesyjnych), tydzień zmusza nas do patrzenia głównie na indeks sp500 - na wigu20 może pojawić się luka po czwartkowym święcie.

poniedziałek, 1 listopada 2010

2010-11-01 sp500 i wig20

Miniony tydzień na rynkach sp500 i wig20 nie przyniósł zmian - sp500 stanęło w miejscu i wygląda na to, że mamy do czynienia z korektą płaską, ciężka do zdefiniowania. Natomiast wig20 wszedł w falę b korekty.


Poniżej screeny ilustrujące sytuację:Natomiast wykres wig20 wygląda następująco:
Widać, że fala b korekty przyjmuje postać fali płaskiej.

Minimalnym, modelowym zasięgiem korekty jest poziom 2575, który powinien być osiągnięty przez falę c. Natomiast minimalny zasięg fali 5 to ok 2989 pkt.