środa, 26 stycznia 2011

Ranking funduszy inwestycyjnych - hybrydowe - 26.01.2011

W poprzednim zestawieniu funfuszy hybrydowych wygrał fundusz UniStabilny Wzrost. Od ostatniego notowaniu minęło ponad pół roku. Czy również w dzisiejszym notowaniu fundusz ten wypadł tak dobrze?


  • Tabelaryczne zestawienie funduszy hybrydowych
 
Większość funduszy zaprezentowała się lepiej niż ostatnio, jest to spowodowane tym, że okres na giełdach był lepszy. 

Fundusz ING Zrównoważony Plus został zastąpiony funduszem ING Zrównoważony.


Jak widać najlepiej wypadły następujące fundusze UniStabilny Wzrost oraz Idea Stabilnego Wzrostu. Ten pierwszy zanotował najlepsze wyniki, drugi jeszcze akceptowalne.


  • Tabelaryczne zestawienie rankingu funduszyRanking potwierdza zestawienie punktowe obliczone w następujący sposób: średnia ważoną średniej stopy zwrotu w skali roku (waga 0,7), średniego spadku kapitału w skali roku (0,2) oraz maksymalnego spadku kapitału w ciągu roku (0,1).  Wynik został pomnożony przez 100.

I tak zestawienie wygrał UniStabilny Wzrost przed Ideą Stabilnego Wzrostu.

Brak komentarzy: