niedziela, 7 lutego 2010

W jaki sposób wybierać spółki do portfela?

Dzisiejszy wpis dotyczy punktu zerowego wpisu poświęconemu przeprowadzeniu udanej transakcji, czyli budowę filtru, dzięki któremu uda nam się znaleźć dobre akcje. W moim przypadku filtr dotyczy tylko danych fundamentalnych (nie licząc wskaźników takich jak C/WK) i ogranicza się do znalezienia spółek, które mogę kupić (ale nie MUSZĘ). To czy kupię daną spółkę sprawdzam w trakcie analizy technicznej. Teoretycznie mógłbym olać fundamenty, ponieważ z założenia analiza techniczna zawiera w sobie wszystko (przynajmniej wg jej zwolenników) - siłę spółki, nadzieje z nią związane oraz inne emocje inwestorów. Wychodzę jednak z założenia, że jest większe prawdopodobieństwo, że strategia nie zadziała jeśli na początku wybiorę słabą spółkę. Oczywiście bywa tak, że "zła spółka" wg mojego filtra zaczyna ładnie rosnąć i daje zarobić. Cóż, życie.

Filtr, który używam jest rozwojowy cały czas się zmienia, staram się stworzyć najlepszy dla moich potrzeb, dlatego za jakiś czas mogę dodać posta aktualizującego, w którym opiszę zmiany jakie wprowadziłem. Być może po Waszych komentarzach lekko go zmodyfikuję. Pierwowzorem czynników, które używam do wyszukania dobrych spółek był filtr, jaki kiedyś znalazłem w internecie, a następnie go przerobiłem. Nie mniej jego podstawy pozostały.

Do głównych elementów mojego filtra należy: procent dywidendy za ostatnie 4 lata, przyrost zysku za ostatnie 4 lata, przyrost przychodu za ostatnie 4 lata, średnia wartość ROE w ciągu ostatnich 4 lat, zadłużenie, rentowność sprzedaży, C/Z oraz C/WK. 

Taki filtr tworzę dla spółek z określonego sektora, który wydaje mi się interesujący, lub indeksu. Kiedy zaczynałem inwestować w akcje, rozpocząłem od analizy indeksu wig2.

Teraz na przykładzie KGHMu pokażę jak obliczam każdy wskaźnik z filtra:

Dywidenda
Sprawdzam ją czysto informacyjnie - jeśli spółka wypłaca dywidendę, wiem, że warto w nią zainwestować trochę dłużej. Zwykle sprawdzam dywidendę na www.stooq.pl ponieważ jest tam podana procentowa wartość.

Dla naszego przykładu dywidenda wynosi (w procentach) (8,93 + 13,71 + 9,2 + 11,7)/4 = 10,9. Jednym słowem jest ona spora.

Zysk
Jest to bardzo ważne kryterium - aby rosnąć spółka musi zarabiać. Wartość może być ujemna dla małych spółek, które jeszcze nie zaczęły zarabiać. W tej chwili analizujemy spółkę z indeksu wig20, więc w tym przypadku przyrost zysku musi być dodatni. Wartości zwykle biorę z www.money.pl z raportów rocznych skonsolidowanych (zysk netto).

Wartość obliczam z następującego wzoru: wynik = Średnia((ZyskRokuN - ZyskRokuPoprzedzajacegoN)/ZyskRokuPoprzedzajacegoN)*100% Obliczenia robię dla czterech ostatnich lat.

Problemem jest pojawienie się minusa przy którymś z zysków, musimy pamiętać w takich sytuacjach, że interesuje nas odległość między zyskami (jak między punktami na osi liczbowej) i musimy wtedy odpowiednio manipulować znakiem wartości zysku. Można to rozwiązać poprzez branie wartości bezwzględnej z licznika przed wykonaniem dzielenia.

Uzyskana wartość dla KGHM to: 25%

Dzięki obliczeniu przyrostu zysku, możemy porównać spółki między sobą.

Przychód
Przyrost przychodu obliczam tak samo jak zysk, jego wartość powinna być zawsze dodatnia.

Dla KGHM wartość ta wyniosła 16%

ROE
Wskaźnik ten pokazuje zysk, jaki spółka osiągnęła ze swojego kapitału własnego w danym okresie czasu.
Sprawdzam jego średnią wartość dla ostatnich czterech lat. W tym celu korzystam z danych znajdujących się na www.bankier.pl 

ROE KGHMu w ciągu ostatnich czterech lat wyniósł kolejno: 33,15; 41,08;41,62 i 25,32 [%] co daje po uśrednieniu 35%. Najlepiej jeśli jego wartość jest większa od 10%.
Zadłużenie
Nie wolno kupować bankrutów, w myśl tej zasady sprawdzam zadłużenie w ten sposób:
(zobowiązanie długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe)/kapitał własny spółki * 100%
Dane biorę z ostatniego roku (czyli w tej chwili jeszcze 2008). Od razu odrzucam spółki, których zadłużenie jest większe niż 200% kapitału własnego.

Wartość dla KGHMu to 37% - jest to bardzo dobry wynik.
Rentowność sprzedaży
Informuje nas jaki procent z przychodów przedsiębiorstwa to jego zysk. Ja obliczam to dla danych z ostatniego roku wg wzoru: zysk netto/przychody w danym roku * 100%. Staram się wybierać spółki, których wartość jest powyżej 3-4%
Dla KGHMu wartość wynosi 22%
C/Z i C/WK
Te wskaźniki traktuję informacyjnie, ponieważ ostateczną decyzję czy kupię daną spółkę czy nie podejmuję po analizie wykresu spółki.

Podsumowanie: KGHM spełnia wszystkie warunki postawione w filtrze, jeśli będzie sygnał na wykresie, papier powinien pojawić się w portfelu (chyba, że nie będę miał wolnej gotówki).

Kiedy robię analizy dla danego sektora (indeksu) oprócz warunków umieszczonych przy wskaźnikach filtra często dodaje nowy wiersz z wartościami średnimi dla sektora (indeksu). Pozwala mi to na wybór kilku spółek, które posiadają kilka wskaźników lepszych od średniej ,do węższej analizy. W jej trakcie czytam informacje w internecie na temat danych spółek itd. Staram się pobieżnie zaobserwować czy nie działo się z nimi ostatnio nic złego - nie pojawiły się jakieś niepomyslne komunikaty ze spółek, albo jakieś kontrakty nie zostały zerwane itd.

Mam nadzieję, że przedstawiony opis jest zrozumiały i okaże się w jakimś stopniu pomocny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz