sobota, 23 czerwca 2012

2012-06-23 - sp500 i wig20 -spadki po ostatnich wzrostach

Indeksy zakończyły tydzień tracąc na wartości, było to odreagowaniem ostatnich wzrostów.

Spójrzmy na wykres sp500:


Po ostatnich spadkach indeks znalazł się w obszarze poprzedniej korekty. Ostatni impuls wzrostowy oznaczyłem jako falę i'/iii. Skąd to podwójne oznaczenie?

fala i'/iii jest krótsza od fali i (fala iii nigdy nie może być najkrótszą falą, często jest najdłuższą - oczywiście jeszcze fala v może być krótsza i wtedy warunek będzie spełniony), co sugeruje, że fala iii może być falą wydłużona i to fala i' jest jej pierwszą podfalą. Myślę, że zakończenie obecnej korekty da odpowiedź na temat kształtu fali iii.

Indeks wig20 również zaliczył spadki:


Na wykresie zaktualizowałem oznaczenia fal, dodałem również prognozę fal iv i v. Wg oznaczeń ocena korekta skończy się na poziomie etykiety iv.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz