niedziela, 6 listopada 2011

2011-11-06 - sp500 i wig20 - brak rozstrzygnięcia

Oba indeksy rozpoczęły korektę od ostatnich wzrostów. W tej chwili ich wykresy wyglądają następująco:

sp500:


wig20:


Obecna korekta może być falą 4, w takim razie, na obydwu rynkach, czeka nas fala 5 i dopiero po nich większa korekta (niezagrażająca trendowi wzrostowemu). 

Drugim wariantem jest przejście obecnej korekty (fali 4) w spadki i utworzenie nowego dna. Taki scenariusz oznaczałby powrót spadków i poziom wsparcia w okolicach dołka z 2009 roku. Moim zdaniem jest on mało realny. Spójrzmy na wykresy tygodniowe:

sp500:

wig20:

Na wykresie sp500 widać 4 fale (wraz z obecną korektą). W tej chwili indeks powinien utworzyć falę 5, ponieważ zaliczenie korekty i obecnych wzrostów do impulsu spadkowego i korekty wzrostowej jest ciężkie przy fali 4 składającej się z fal abc.

Gorsza sytuacja jest na wykresie wig20, gdzie ostatnia fala korekcyjna zanegowała poprzednią korektę. Kluczem jest sytuacja na wykresie sp500, ponieważ jeśli tam pojawi się fala 5, również wig20 zacznie zyskiwać na wartości.Brak komentarzy: