poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Ranking funduszy inwestycyjnych - akcyjne - 22.08.2011

Od ostatniego zestawienia funduszy inwestycyjnych akcyjnych minęło parę miesięcy, w związku z tym dzisiaj przedstawiam zaktualizowane rankingi. Dane wzięte do rankingów są za ostatnie 3 lata, w związku z tym ich początek przypada akurat na bessę w 2008 roku.


  • Tabelaryczne zestawienie funduszy akcyjnych

Podobnie jak w ostatnim zestawieniu najlepiej, jeśli chodzi o stopę zwrotu, spisały się fundusze: ING Fio Rosja oraz HSBC GIF Indian Equity. Najsłabsze fundusze (Legg Mason oraz Pzu Akcji Małych i Średnich Spółek) pogorszyły swoje wyniki, pozostałe fundusze wykazały się lepszą stopa zwrotu.

Jeśli chodzi o spadki - dwa najlepsze fundusze zanotowały największe maksymalne spadki kapitału, średnie wartości spadków wyglądały już zdecydowanie lepiej.

Najwięcej traciły (średnio) fundusze: Legg Mason oraz Pzu Akcji Małych i Średnich Spółek

Reklama

  • Tabelaryczne zestawienie rankingu funduszy


Ranking funduszy jest potwierdzeniem wcześniejszych wniosków. Dla przypomnienia jest wyliczany następująco: średnia ważoną średniej stopy zwrotu w skali roku (waga 0,7), średniego spadku kapitału w skali roku (0,2) oraz maksymalnego spadku kapitału w ciągu roku (0,1).  Wynik został pomnożony przez 100.

Podobnie jak w poprzednim zestawieniu wygrały: HSBC, ING oraz Idea Akcji Subfundusz, który łączy niezłą stopę zwrotu z mniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Brak komentarzy: