czwartek, 17 marca 2011

Ranking funduszy inwestycyjnych - akcyjne - 17.03.2011

Jest to pierwszy ranking funduszy inwestujących w akcje na blogu. Główne zasady są takie sam jak dla funduszy hybrydowych, jednak teraz dla wszystkich funduszy wziąłem okres ostatnich trzech lat (wyjątkiem jest ING Fio Rosja, który ma dane 2 letnie).


  • Tabelaryczne zestawienie funduszy hybrydowych


Patrząc na stopy zwrotu można wyróżnić dwa fundusze: Ing Fio Rosji oraz HSBC GIF Indian Equity, w szczególności ten drugi zasługuje na uwagę, ze względu na dłuższy okres danych. Pozostałe fundusze zaprezentowały się przeciętnie, lub wręcz słabo (Pzu Małych i Średnich Spółek oraz Legg Mason Akcji).

Porównując średnie i maksymalne spadki kapitału widać odwrotną tendencję - najlepsze wyniki osiągnął Legg Mason i Idea Akcji Subfundusz, słabo spisał się fundusz HSBC (maksymalny spadek kapitału na poziomie 70%). Wniosek - nie możemy patrzeć tylko na stopy zwrotu, ale również na ryzyko straty kapitału - fundusze osiągające najlepsze stopy zwrotu inwestują najbardziej agresywnie, więc musimy sami podjąć decyzje jakie ryzyko jest dla nas do zaakceptowania.

  • Tabelaryczne zestawienie rankingu funduszy 

 Tradycyjnie ranking został wyliczony  w następujący sposób: średnia ważoną średniej stopy zwrotu w skali roku (waga 0,7), średniego spadku kapitału w skali roku (0,2) oraz maksymalnego spadku kapitału w ciągu roku (0,1).  Wynik został pomnożony przez 100.

Przy takich wagach wygrały fundusze agresywne: ING, HSBC. Na uwagę zasługuje Idea Akcji Subfundusz - oferujące średnie stopy zwrotu przy stosunkowo małym ryzyku.

Brak komentarzy: