sobota, 5 marca 2011

2011-03-05 - sp500 i wig20 - korekty i wzrosty

Indeksy sp500 i wig20 kontynuują przeciwne względem siebie ruchy. Na sp500 rozpoczęła się korekta - indeks wszedł w trend horyzontalny, natomiast wig20 rozpoczął wzrosty.

Spójrzmy najpierw na indeks sp500:


Możemy zauważyć rozpoczynającą się korektę i jej horyzontalną postać. Fala A korekty może przybrać postać płaskiej fali, lub uformować się w trójkąt. Na razie ciężko przewidzieć jej kształt. Na rysunku korekta ograniczona jest dwoma zielonymi liniami - oporem oraz wsparciem.


Tymczasem wig20 rozpoczął wzrosty:

Barierą jest opór wyznaczony przez poprzedni szczyt. Na tym indeksie korekta płynnie łączy się z falą piątą przybierając postać korekty płaskiej. Przełamanie linii oporu będzie ważnym sygnałem do wzrostów.

Brak komentarzy: