czwartek, 19 maja 2011

Ranking funduszy inwestycyjnych - hybrydowe - 19.05.2011

W poprzednim zestawieniu funduszy hybrydowych najwięcej punktów zdobyły fundusze: UniStabilny Wzrost i Idea Stabilnego Wzrostu.

W aktualnym zestawieniu został dodany fundusz Idea Ochrony Kapitału.  • Tabelaryczne zestawienie funduszy hybrydowych


Okres czasu został skrócony do 3 lat, co spowodowało diametralnie inne wyniki od poprzedniego zestawienia. 


Na uwagę zasługują trzy fundusze: UniStabilny Wzrost, Idea Stabilnego Wzrostu oraz Aplico Zrównoważona Nowa Europa. Pierwsze dwa pokazują dobrą stopę zwrotu przy niskim ryzyku (szczegolnie UniStabilny), natomiast ostatni prezentuje najwyższą stopę zwrotu.

  • Tabelaryczne zestawienie rankingu funduszyRanking potwierdza zestawienie punktowe obliczone w następujący sposób: średnia ważoną średniej stopy zwrotu w skali roku (waga 0,7), średniego spadku kapitału w skali roku (0,2) oraz maksymalnego spadku kapitału w ciągu roku (0,1).  Wynik został pomnożony przez 100.

I tak zestawienie wygrało Amplico Zrównowazona Nowa Europa (za stopę zwrotu), IdeaStabliego Wzrostu (stopa zwrotu i ryzyko) oraz UniStabilny Wzrost (również za stopę wzrostu i ryzyko).

Brak komentarzy: