niedziela, 15 maja 2011

2011-05-15 - sp500 i wig20 - kontynuacja spadków

Obydwa indeksy kontynuują spadki - sp500 po niewielkich wzrostach we wtorek stracił całą wypracowana wartość, natomiast wig20 ma najniższą wartość od początku kwietnia.

Spójrzmy najpierw na indeks sp500:


Póki co korekta spełnia założenia "czerwonej" torii i potwierdza, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Na chwilę obecną prognozowałbym szczyt fali 5 na poziomie 1413 pkt.


Indeks wig20 również znajduje się w korekcie:


Ponieważ zasięg fali 4 prawie osiągnął szczyt fali1 korekta powinna się skończyć. Jeśli spadki jeszcze potrwają trzeba będzie zmienić oznaczenia i fala B korekty będzie falą 5 impulsu, a obecna korekta będzie korektą wyższego rzędu, znoszącą część całego impulsu.

Brak komentarzy: