sobota, 25 czerwca 2011

2011-06-25 - sp500 i wig20 - ostatnie spadki na indeksie sp500?

Indeks sp500 zakończył falę 3 impulsu spadkowego, teraz znajduje się w fali 4:Kiedy fala 4 zostanie w pełni ukształtowana (być może już jest skończona, na razie ciężko to stwierdzić), indeks znowu zacznie tracić na wartości tworząc falę 5. Zakończenie fali 5 będzie skończeniem korekcyjnej fali C i powinny rozpocząć się wzrosty.

Tymczasem wig20 kontynuuje spadki:


Wig20 również kończy korektę ABC - aktualnie znajdujemy się w fali C. Na rysunku zaznaczyłem możliwe podfale fali C.

Brak komentarzy: